Alior Sync jest częścią Alior Bank
Pożyczka Gotówkowa w Alior Sync

Pożyczka gotówkowa

 • rata tylko 17 zł za każdy 1000 zł pożyczki
 • 0% prowizji
 • szybko i wygodnie - nie musisz wychodzić z domu, wstępną decyzję otrzymasz w trakcie wypełniania wniosku, a środki nawet w tym samym dniu!
 • do 150 tys. bez poręczycieli i zabezpieczeń
 • okres kredytowania do 10 lat
 • jeśli jesteś już Klientem Alior Sync, możesz wziąć pożyczkę bezpośrednio w bankowości internetowej

WEŹ POŻYCZKĘ

Pożyczka w Alior Sync jest dla każdego!

Pożyczka dla każdego w Alior Sync

Jeśli szybko potrzebujesz środków na nieprzewidziane wydatki weź pożyczkę gotówkową w Alior Sync! Pożyczka w Alior Sync zapewnia także dodatkowe korzyści:

 • możliwość ustanowienia automatycznych spłat pożyczki z rachunku osobistego w Alior Sync – nie musisz pamiętać o płatności raty, my zrobimy to za Ciebie!
 • pożyczka w Alior Sync jest dla każdego – akceptujemy szeroki zakres źródeł dochodu, w tym umowę zlecenie.

Przykład reprezentatywny: Kwota pożyczki: 6 900 zł, liczba rat: 38, oprocentowanie nominalne: 15,5%, składka na ubezpieczenie na życie: 655,50 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 1880,46 zł, RRSO: 24,82%, rata: 231,06 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 15.05.2013 r.

WEŹ POŻYCZKĘ

Jak wziąć pożyczkę przez Internet?

Jak wziąć pożyczkę w Sync?
 • Wypełnij wniosek internetowy dostępny na tej stronie (przycisk „Weź pożyczkę”).
 • W trakcie wypełniania wniosku otrzymasz decyzję wstępną. Jeśli będzie ona pozytywna, poprosimy Cię o wybór sposobu potwierdzenia uzyskiwanego dochodu. Są 2 możliwości: weryfikacja dochodu online lub pośrednictwo kuriera.
 •   Po wysłaniu wniosku skontaktuje się z Tobą nasz konsultant.
 • Środki zostaną przelane na Twój rachunek niezwłocznie po zawarciu umowy telefonicznie lub zweryfikowaniu przesyłki zwrotnej dostarczonej do banku przez kuriera.
 • Jeśli jesteś już Klientem Alior Sync, możesz wziąć pożyczkę bezpośrednio w bankowości internetowej.

WEŹ POŻYCZKĘ

Jak wziąć pożyczkę przez Internet?

Pytania i Odpowiedzi

Ile osób może wnioskować o pożyczkę?

O pożyczkę może wnioskować jedna osoba.

Ile wynosi maksymalna kwota pożyczki, która nie wymaga zabezpieczenia?

Maksymalna kwota pożyczki, do której niewymagane jest zabezpieczenie, wynosi 150 000 zł.

Jaki jest maksymalny okres, na który można wziąć pożyczkę?

Maksymalny okres kredytowania wynosi aż 10 lat i jest jednym z najdłuższych na rynku.

W jakich walutach udzielana jest pożyczka?

Pożyczka udzielana jest w złotych polskich.

W jaki sposób kwota pożyczki jest wypłacana?

Kwota pożyczki jest przelewana na wskazany rachunek bankowy.

W jakich ratach dokonywane są spłaty pożyczki?

Spłaty mogą być dokonywane w ratach równych.

W jaki sposób można dokonywać spłat pożyczki?

Spłat dokonywać można na wiele sposobów. Możesz w tym celu wykonać przelew ze swojego konta, a jeśli posiadasz konto osobiste w Alior Sync, możesz również ustawić automatyczną spłatę z konta bądź też zlecić spłatę poprzez bankowość telefoniczną lub przez Internet. Spłaty rat kredytu nie można dokonywać poprzez złożenie zlecenia stałego.

Czy muszę posiadać konto osobiste w Alior Sync, by móc zaciągnąć pożyczkę?

Nie, nie wymagamy posiadania konta w Alior Sync.

Czy Alior Sync współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej (BIK S.A.)?

Tak, Alior Sync współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej S.A. (BIK).

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało powołane przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem, banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

 • bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1 ustawy Prawo bankowe
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

Informacje gromadzone i udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie obejmują dane osobowe chronione przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z zapisami tej ustawy, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne między innymi wtedy, kiedy zezwalają na to przepisy prawa. Takim szczególnym upoważnieniem ustawowym dla Biura Informacji Kredytowej S.A. do przetwarzania danych osobowych ( w tym danych obejmujących tajemnicę bankową) jest art. 105 ust 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami).

Wejście w życie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wpłynęło na możliwość nawiązania współpracy z Biurami Informacji Gospodarczej, i związanym z tym poszerzeniem zawartości informacyjnej raportów kredytowych o dane zgromadzone w tych Biurach.

Ponadto, Biuro Informacji Kredytowej S.A. jako instytucja, której funkcjonowanie reguluje Prawo Bankowe, może na podstawie art. 68 ust.4 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych zbierać i udostępniać ich wydawcom informacje dotyczące posiadaczy elektronicznych instrumentów płatniczych.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. udostępnia informacje instytucjom ustawowo upoważnionym.

Więcej informacji w biluetynie oraz na stronie www.bik.pl

Bankomaty / Wpłatomaty